Calendian  • Gadjèt (ti machin) pou Kalandriye pou sit entènèt
  • Kontakte nou
  • Règleman sou enfòmasyon prive

Jou Konje ak Selebrasyon an 2016

Kalandriye 2016 nou an gen ladan jou konje ak selebrasyon. Lè ou make dat sa yo pa sèlman ede ou sonje yo, men pou ou gade avèk antisipasyon pou yo. Chak ane nou selebre dat patikilye e commemore kèk lòt. Jou konje e lòt dat kle yo fè moun sonje bagay espesifik ak evènman, e rapèl sa yo toujou itil pou kilti yon nasyon, sitoyen li yo ak pou idantite yo kòm yon pèp ini.

Si ou pare pou achete yon kalandriye anyèl pou ane 2016 la, konya se lè pou fè sa. Kalandriye tradisyonèl yo se fòma ki toujou pi prefere pou anpil moun fè plan yo pou jou, semènn ak mwa nan lane a, an depi de tout disponiblite opsyon digital la sè tan si.

Kijan moun itiliza kalandriye yo?

Papye Kalandriye tradisyonèl pa sèlman itilize pou yo rekòde ak sonje evenman e sa kap pase chak mwa, men yo sèvi tou kòm dekorasyon e pou ajoute vi ak koulè nan yon ofis, chanm ou nenpòt lòt kote. Anpil kalandriye sèvi kòm ekspozisyon vizyèl ansanm ak yon zoutiy pou kenbe tèt ou okouran jou ak dat yo.

Dat fèt, reyinyon, jou konje, apwentman ak selebrasyon se tout bagay ke moun make regilyèman nan kalandriye yo. San yon kalandriye, pi fò dat sa yo fasil pou bliye e pou anpil moun, kalandriye yo se yon bagay yo tcheke chak jou nan lane a.

Kalandriye 2016


Janvye 2016
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Fevriye 2016
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      

Mas 2016
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Avril 2016
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Me 2016
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Jen 2016
D L M M J V S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Jiyè 2016
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Out 2016
D L M M J V S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Septanm 2016
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Oktòb 2016
D L M M J V S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novanm2016
D L M M J V S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Desanm 2016
D L M M J V S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Telechaje kalandriye anyèl laou ta renmen genyen bèl gadjèt (ti machin) pou kalandriye sou sit entènèt ou?
Li change dat chak jou!

Antre kòd sa a sou sit ou kote ou vle kalandriye a parèt:

Gadjèt sa a pral trè bèl sou sit ou a!
Moun kap itilize’l pral renmen li nèt – ou mèt kwè nou!Se kisa istwa kalandriye an?

Kalandriye primitiv ak metòd pou swiv jou yo te envante nan tan lontan e yo te baze sou jou solè ak sik linè. Plis ke yon santènn ane pase, epi anrejistreman tan an vini pi avanse e konprann e konya li egziste nan yon fòm ki rele Kalandriye Gregorian. Anvan sa se te Kalandriye Julian, men yo te vinn ranplase li paske trajè latè ozalantou solèy la pat byen anrejistre. Nan 1582, Kalandriye Gregorian an te fenk aplike an Ewòp. Lè tan an kontinye, li vini adapte patou nan mond lan.

Youn nan pi gwo diferans ant ansyèn sistèm kalandriye Julian an ak kalandriye modèn Gregorian an se nan jan ane kwasans yo detèmine. Kalandriye Gregorian yo pi byen adopte kalkilasyon ane kwasans yo, ki tou retire defo kalandriye Julian an kote li te genyen yon erè de yon jou chak 128 zan. Men, nan kalandriye Gregorian an gen yon jou an erè chak 3236 zan.