Calendian  • Contact us
  • Privacy policy

 

Kristi himmelsfärdsdag 2016

Kristi himmelsfärdsdag är, i Nya Testamentet och inom kristendomen, dagen då Jesus lämnade jorden. Dagen infaller den 40:e dagen efter påskdagen och har firats sedan mitten eller slutet av 300-talet. Det finns inget årligt datum för dagen i och med att den följer, och bygger på, måncyklerna. I Sverige infaller dagen alltid på en torsdag. År 2016 infaller dagen den 5:e maj.

Hur firades dagen förr?

Förr firades dagen genom att man hade så kallad gökotta, vilket innebar att man gav sig iväg tidigt på morgonen för att lyssna på göken. Detta gjordes då man trodde att göken hade ett budskap att förmedla på denna dagen.

Budskapet kunde vara positivt eller negativt beroende på från vilket håll man hörde göken; Om man hörde göken från norr eller söder betydde det sorg eller död (norregök - sorgegök; södergök - dödergök). Om man hörde göken från väster eller öster betydde det istället tröst eller bäst (västergök - bästergök; östergök - tröstergök).

Det finns vissa kyrkor idag som fortfarande anordnar gökotta, där man tillsammans går ut och lyssnar på göken tidigt på morgonen.

Hur firas Kristi himmelsfärdsdag idag?

Idag firas dagen genom att man tänker på att Jesus återvände till Gud då hen blev upptagen till himlen. Det är en dag där man minns de löften hen gav innan sin himmelsfärd och som gäller oss än idag, samt minns befallningen hen gav om att vi ska gå ut i världen och göra alla folk till lärjungar.

Bland annat innebär det att minnas att Jesus deklarerade att hen äger all makt i himlen och på jorden och kommer vara med oss till tidens slut; att heliga Ande skulle utgjutas och att lärjungarna skulle få kraft att vittna om Jesus. Det är också en dag att minnas att Jesus kommer komma tillbaka till jorden på samma sätt som hen en dag blev upptagen till himlen (Apostlagärningarna 1:6-11)