Calendian  • Contact us
  • Privacy policy

 

Pinksteren 2016

Hoe wordt Pinksteren gevierd in het Nederland van 2016? Wanneer vieren we eigenlijk Pinksteren en wat vieren we dan eigenlijk? Het zijn goede vragen om eens van naderbij te bekijken. Nederland is een land dat door de jaren heen steeds meer seculier geworden is, en juist daarom is de afstand tussen de verschillende christelijke kerken en de leden ervan steeds groter geworden. Het is daarom eigenlijk geen wonder te noemen dat vele mensen eigenlijk geen idee meer hebben van wat er eigenlijk gevierd wordt met Pinksteren 2016. Dat gaan we dus eerst bekijken. Pinksteren 2016 wordt in Nederland gevierd door diverse christelijke Kerken, en elk van deze Kerken leggen een ander accent.

Wat vieren we met Pinksteren 2016?

De Protestantste Kerk

Ook daar bestaan verschillende visies op. Volgens de Nederlandse Protestantse Kerk daalt tijdens het Oogstfeest in Jeruzalem de Geest van God neer op zijn leerlingen die ten gevolge daarvan onmiddellijk in vuur en vlam raken. Dit gebeurt op de 49ste dag na Pasen of op de 50ste Paasdag, al naargelang de bronnen die je hierover raadpleegt. Deze periode van 50 dagen vind je trouwens ook terug in de benaming Pinksteren in vreemde talen zoals het Grieks ‘Pentèkostè’ en het Franse ‘Pentecôte’ wat in de letterlijke zin de ‘vijftigste’ betekent.

De Katholieke traditie

De Protestantse Kerk is maar een stroming binnen het christendom in Nederland. Andere christenen spreken over de uitstorting van de Heilige Geest. Nog een andere manier om Pinksteren te beschrijven is dat we dan herdenken dat de Heilige Geest, als derde Persoon van het Allerheiligste of van de Heilige Drievuldigheid uit de Hemel neerdaalt op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen. Deze definitie vinden we vaak terug in de Katholieke Kerk. Hierbij wordt de Heilige Geest gestuurd naar de gelovigen om aan hen verder te begeleiden als geestelijke leider en hen getuige te laten zijn van het Evangelie.

De Joodse traditie

De Joodse traditie vertoont veel gelijkenissen met de traditionele betekenis van Pinksteren zoals die bekend is in het christendom. Ook al maakt Pinksteren strikt genomen geen deel uit van de Joodse traditie, toch zijn er christenen die overeenkomsten opmerken met het Joodse feest Sjavoeot. Ook hier daalt de Heilige Geest neer. Bijkomend is Sjavoeot ook een oogstfeest, waarbij de oogst, net zoals in het christendom als metafoor gebruikt wordt voor het aantal bekeerlingen.

De Pinksterbeweging

Het woord zegt het zelf al: dit is een stroming binnen het christendom die heel erg veel belang hecht aan Pinksteren en de werken van de Heilige Geest. Parochies binnen de Pinksterbeweging noemen we trouwens pinkstergemeenten.

Pinksteren 2016 wordt wel degelijk nog op verschillende manieren gevierd in Nederland. De wijze waarop dit gebeurt, is echter afhankelijk van de christelijke traditie waarin dit gebeurt.