Calendian


  • 2016 թ. օրացույց
  • Կապվեք մեզ հետ
  • Գաղտնիության դրույթներ

 

Օրացույցի վիդջեթ՝ կայքի համար

Ցանկանու՞մ եք ունենալ օրացույցի այս հիանալի վիդջեթը ձեր կայքում:
Այն թարմացվում է ամեն օր:

Զետեղեք այս կոդը ձեր կայքում այնտեղ, որտեղ ցանկանում եք տեսնել օրացույցը.

Այս վիդջեթը հիանալի կդիտվի Ձեր կայքում:
Օգտատերերը կհավանեն այն, հավատացե՛ք մեզ:

Կարող եք ստեղծել օրացույցի վիդջեթ ձեր կայքի համար այստեղ: Դա շատ հեշտ է: Պարզապես ավելացրեք այս անվճար html կոդը ձեր կայքի էջում կամ անձնական բլոգում: Մեր օրացույցը օգտատերերին ուղղված ծառայություն է, ինչպես օրինակ Wordpress-ը և այլն: Ներկառուցված վիդջեթը դեռ այսքան հեշտ չի եղել տեղակայել:

Նաև՝ վիդջեթը կարող եք ընտրել տարբեր լեզուներով՝